سفیر گفتمان واحد رودهن - پردیس

آموزشگاه زبان انگلیسی

سفیر گفتمان واحد رودهن - پردیس

آموزشگاه زبان انگلیسی

سفیر گفتمان واحد رودهن - پردیس

واحد رودهن
آدرس:
رودهن، بلوار امام خمینی، روبروی اداره ثبت اسناد و املاک، جنب تالار درسا
تلفنهای تماس:
76511228
76511229
ساعت کاری: همه روزه از 12:30 الی 20:30
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واحد پردیس
آدرس:
پردیس، میدان فردوس، روبروی فردوس 11، پلاک 120
تلفنهای تماس:
76287669
76287640
ساعت کاری: همه روزه از 12:30 الی 20:30
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلگرام:
safiroudehen@
اینستاگرام:
https://instagram.com/safir.roodehen_pardis

شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۹، ۰۶:۵۸ ب.ظ

شروع و پایان ترم 1 و 2 سال 1400

۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۸:۵۸
سفیر رودهن - پردیس
سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹، ۰۶:۵۲ ب.ظ

پیش ثبت نام ترم 1 سال 1400

پیش ثبت نام ترم 1 سال 1400

 

شروع:

 

99/12/12

 

پایان:

 

99/12/18

۰۵ اسفند ۹۹ ، ۱۸:۵۲
سفیر رودهن - پردیس
سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹، ۰۵:۵۲ ب.ظ

کلاسهای آنلاین روز زوج

  لیست کلاسهای آنلاین روز زوج  
  13:30 الی 15:00  
  مهدیان فرد U4 http://safironlineclass.ir/u4mahdian/  
  15:15 الی 16:45  
  کریمی S4 http://safironlineclass.ir/s4karimi/  
  بهمن آبادی G3 http://safironlineclass.ir/g3bahmanabadi/  
  براز U5 http://safironlineclass.ir/u5ghofrani/  
  رحمانی Teen12 http://safironlineclass.ir/teen12rahmaii/  
  ملکی Teen13 http://safironlineclass.ir/teen13maleki/  
  غفرانی Teen14 http://safironlineclass.ir/rz3hvr4lrsbp/  
  لاچینی 203 http://safironlineclass.ir/f203lachini/  
  رضایی 204 http://safironlineclass.ir/f204rezaee/  
  زمردی 301 http://safironlineclass.ir/f301zomorrodi/  
  ذالی 302 http://safironlineclass.ir/f302zali/  
  مهدیان فرد 305 http://safironlineclass.ir/f305mahdian/  
  گراوندی 401 http://safironlineclass.ir/f401geravandi/  
  17:00 الی 18:30  
  کریمی U2 http://safironlineclass.ir/u2karimi/  
  بهمن آبادی H3 http://safironlineclass.ir/h3bahmanabadi/  
  مرتازی Teen05 http://safironlineclass.ir/teen5mortazi/  
  قدرجو Teen07 http://safironlineclass.ir/teen7ghadrjoo/  
  رضایی Teen08 http://safironlineclass.ir/teen8rezaee/  
  غفرانی Teen10 http://safironlineclass.ir/teen10ghofrani/  
  رحمانی Teen14 http://safironlineclass.ir/teen14rahmani/  
  لاچینی Teen15 http://safironlineclass.ir/fteen15lachini/  
  ملکی 205 http://safironlineclass.ir/f205maleki/  
  جوان 302 http://safironlineclass.ir/f302javan/  
  مهدیان فرد 305 http://safironlineclass.ir/f305mahdianb/  
  ذالی 403 http://safironlineclass.ir/f403zalii/  
  زمردی 406 http://safironlineclass.ir/f406zomorrodi/  
  خلیلی 406 http://safironlineclass.ir/f406khalili/  
  گراوندی 503 http://safironlineclass.ir/f503gheravandi/  
  میرزایی 506 http://safironlineclass.ir/f506miezaee/  
  18:45 الی 20:15  
  بهمن آبادی U5 http://safironlineclass.ir/u5bahmanabadi/  
  مرتازی Teen06 http://safironlineclass.ir/teen6mortazi/  
  قدرجو Teen10 http://safironlineclass.ir/teen19ghadrjoo/  
  ملکی Teen11 http://safironlineclass.ir/teen11maleki/  
  لاچینی Teen15 http://safironlineclass.ir/teen15lachinib/  
  رحمانی 105 http://safironlineclass.ir/f105rahmani/  
  رضایی 201 http://safironlineclass.ir/f201rezaee/  
  عاشوری 203 http://safironlineclass.ir/f203roshanzamir/  
  ذالی 205 http://safironlineclass.ir/f205zali/  
  غفرانی 301 http://safironlineclass.ir/f301ghofrani/  
  جوان 302 http://safironlineclass.ir/f302javanb/  
  یگانه پرست 304 http://safironlineclass.ir/f304yeganeparat/  
  زمردی 406 http://safironlineclass.ir/f406zomorrodib/  
  مهدیان فرد 506 http://safironlineclass.ir/f506mahdianfard/  
  خلیلی 605 http://safironlineclass.ir/f605khalili/  
  گراوندی 606 http://safironlineclass.ir/f606geravandi/  
۰۵ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۵۲
سفیر رودهن - پردیس
سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹، ۰۵:۵۰ ب.ظ

کلاسهای آنلاین روز فرد

  لیست کلاسهای آنلاین روز فرد  
  15:15 الی 16:45  
  گلی S1 http://safironlineclass.ir/s1zomorodi/  
  رضایی G3 http://safironlineclass.ir/g3rezaee/  
  هاشمی U2 http://safironlineclass.ir/u2hashemi/  
  لاچینی U5 http://safironlineclass.ir/u5lachini/  
  زمردی Teen06 http://safironlineclass.ir/mteen6ashuri/  
  ذالی Teen10 http://safironlineclass.ir/teen10zali/  
  رحمانی Teen12 http://safironlineclass.ir/teen12rahmanii/  
  مهدیان فرد Teen15 http://safironlineclass.ir/teen15mahdian/  
  17:00 الی 18:30  
  هاشمی S5 http://safironlineclass.ir/rm10y2xiu4dr/  
  هدایت U2 http://safironlineclass.ir/mu2hedayat/  
  گلی H2 http://safironlineclass.ir/h2rezagolia/  
  عاشوری Teen03 http://safironlineclass.ir/teen3aliashuri/  
  رضایی Teen06 http://safironlineclass.ir/mteen6rezaei/  
  احمدوند Teen09 http://safironlineclass.ir/mteen6ahmadvand/  
  رحمانی Teen11 http://safironlineclass.ir/mteen11rahmani/  
  لاچینی Teen15 http://safironlineclass.ir/mteen15lachini/  
  ذالی 204 http://safironlineclass.ir/m204zali/  
  مهدیان فرد 303 http://safironlineclass.ir/m303mahdianfard/  
  ملکی 303 http://safironlineclass.ir/m303zomorodi/  
  زمردی 505 http://safironlineclass.ir/m505hemati/  
  18:45 الی 20:15  
  رحمانی S4 http://safironlineclass.ir/ms4rahmani/  
  هدایت Starter http://safironlineclass.ir/mteenstarterhedayat/  
  لاچینی Teen03 http://safironlineclass.ir/mteen3lachini/  
  عاشوری Teen14 http://safironlineclass.ir/mteen14aliashuri/  
  احمدوند 101 http://safironlineclass.ir/m101ahmadvand/  
  مهدیان فرد 103 http://safironlineclass.ir/m103mahdianfard/  
  ملکی 106 http://safironlineclass.ir/m106hemati/  
  رضایی 301 http://safironlineclass.ir/m301rezaei/  
  زمردی 401 http://safironlineclass.ir/m4010zomorodi/  
  ذالی 403 http://safironlineclass.ir/m403zali/  
  یادگاری 405 http://safironlineclass.ir/m405yadegari/  
۰۵ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۵۰
سفیر رودهن - پردیس
سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹، ۰۴:۲۴ ب.ظ

اطلاعیه تعطیلی واحد در روز پنجشنبه 7 اسفند 99

۰۵ اسفند ۹۹ ، ۱۶:۲۴
سفیر رودهن - پردیس
دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۰۷:۴۲ ب.ظ

اطلاعیه تعطیلی واحد در روز چهارشنبه 22 بهمن 99

۲۰ بهمن ۹۹ ، ۱۹:۴۲
سفیر رودهن - پردیس
پنجشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ

شروع و پایان ترم 8 سال 99

ترم 8 سال 99

 

شروع:

 

  برادران: 11/14

خواهران: 11/15

 

آزمون پایانترم:

 

برادران: 12/24

خواهران: 12/23

۰۹ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۱۰
سفیر رودهن - پردیس
يكشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۷:۵۲ ب.ظ

آزمون پایان ترم - ترم 7 سال 99

آزمون پایانترم:

 

 

برادران: 99/11/09

 

خواهران: 99/11/08

۰۵ بهمن ۹۹ ، ۱۹:۵۲
سفیر رودهن - پردیس
شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹، ۰۱:۱۶ ب.ظ

اطلاعیه تعطیلی واحد در روز یکشنبه 28 دی 99

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۳:۱۶
سفیر رودهن - پردیس
يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۵۶ ب.ظ

پیش ثبت نام ترم 8 سال 99

پیش ثبت نام ترم 8 سال 99

 

شروع:

 

99/10/28

 

پایان:

 

99/11/04

۲۱ دی ۹۹ ، ۱۷:۵۶
سفیر رودهن - پردیس